Regulamin sesji zdjęciowej

Każdy Klient przed sesją ma obowiązek zapoznania się z treścią poniższego regulaminu. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, który zastępuję umowę papierową.

1. Chętni na sesje muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących jego usług. tj. np. stworzenie galerii online, kontaktu mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu. Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie przez Fotografa danych w celu umożliwienia jego usług.

2. Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem.

3. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji zdjęciowej, przelewem na konto wskazane przez Fotografa.

4.Klienta obowiązuje cennik aktualny w momencie umawiania sesji zdjęciowej.

5. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji.

6. Czas oczekiwania na gotowe zdjęcia zależy od ilości wybranych ujęć, zazwyczaj  nie przekracza 20 dni roboczych od chwili wybrania zdjęć do edycji. W przypadku urlopu, świąt lub zdarzeń losowych czas oczekiwania może być dłuższy.

7. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia należy uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji przynajmniej 30 minut przed umówioną godziną sesji.

8. Fotograf dokona wstępnej selekcji zdjęć oraz prześle najlepsze zdjęcia, tak aby klient samodzielnie mógł zdecydować, które ujęcia zostaną poddane autorskiej obróbce.

9. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką itp. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.

10. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii, jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć, czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo.

11. Zgoda na publikację. Każdy Klient może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na stronach www, Fb, Ig, relacjach Fotografa.

12. Klient w każdej chwili ma możliwość ze zgody wycofać się. Klient udziela zgód poprzez podpisanie formularza bądź czytelną informację mailową/SMSową itp.

13. Klient może odebrać końcowy produkt osobiście pod adresem wskazanym przez Fotografa lub może skorzystać z opcji wysyłki. Wysyłka jest dodatkowo płata zgodnie z cennikiem dostawcy.

14. Prawa autorskie do zdjęcia należą do Fotografa – o tym stanowią przepisy prawne. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu Prawa Autorskiego, więc nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody Fotografa. Klient nie może także ingerować w zdjęcie (np. nakładanie filtrów). Klient nie może ingerować, nakazywać i wymagać od Fotografa innego systemu pracy.

15. W przypadku sesji w plenerze istnieje możliwość zmiany terminu sesji ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zmiana terminu ustalana jest indywidualnie.

16. Klient zobowiązuje się do kontaktu z Fotografem w celu potwierdzenia przybycia na sesję 1 dzień przed terminem sesji.

17. Fotograf zastrzega sobie prawo do zmiany terminu sesji ze względu na chorobę, sytuacje losowe. W przypadku braku możliwości przełożenia sesji, dołoży starań, aby zorganizować zastępstwo innego Fotografa.

18. Obrobione zdjęcia przesyłane są drogą elektroniczną w formie galerii do pobrania. Galeria aktywna jest przez 1 miesiąc od dnia przesłania jej do Klienta. Klient zobowiązuje się do pobrania zdjęć w czasie dostępności galerii.

19. Zdjęcia przechowywane są przez okres 2 miesięcy od daty wykonania, po tym czasie usuwane są nieodwracalnie z dysku.

20. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

Moja praca jest również moją pasją, oddaje jej swoje serce oraz zaangażowanie. Staram się z całych sił, aby czas na sesji był dla Was przyjemnością. Powyższe informacje powstały po to, by umożliwić nam organizację sesji bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Jesteście dla mnie niesamowicie ważni, to dzięki Wam mogę się spełniać zawodowo. W razie dodatkowych pytań jestem do Waszej dyspozycji.

Zakup i Realizacja Vouchera

 1. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście lub kontaktując się droga e-mailową.
 2. Cena Vouchera to wartość wybranej sesji fotograficznej według aktualnego cennika.
 3. Klient otrzymuje Voucher w postaci zaproszenia na sesję w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Ważność Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu. Miesiąc i rok zakupu, ilość zdjęć zawarte są w numerze Vouchera. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.
 5. Klient przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.
 6. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.
 7. W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.
 8. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 10. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze.
 11. Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, której warunki zostały ujęte w regulaminie sesji.
 12. Realizacja Sesji fotograficznej może odbyć się w studio w Białymstoku lub w plenerze na terenie miasta Białystok.