1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Magdalena Kiezik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kiezik Fotografia”, ul. Rzemieślnicza 30/70 15-773 NIP: 9661918998, tel. 512426818, e-mail: i@magdalenakiezik.pl

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane :

  1. w celu zawarcia umowy i wykonania usługi
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fotografa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fotografa (postawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania

5 Twoje dane osobowe mogą być udostępniane moim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hostingodawcy, laboratoria fotograficzne.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

7. Będę przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Fotografie zawierające Twój wizerunek, które zostały wybrane do prezentacji w portfolio, mogą być przechowywane również po upływie wskazanych terminów w umowie tak długo, jak długo będą one uwzględniane w moim portfolio.

8. Przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać usunięcia danych),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używam formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych mi przekazanych na podstawie umowy lub zgody; możesz również zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi oraz przesłanie odpowiedzi.

Pliki cookies

1. Witryna magdalenakiezik.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Magdalena Kiezik Fotografia w celu optymalizacji działań.

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

error: Treść jest chroniona. Skontaktuj się mkiezikfoto@gmail.com